INFO TRENING

For å kunne trene på banen når denne ikke er opptatt med kurs eller annet, må man:

  1. Ha betalt inneværende års treningsavgift
  2. Ha signert treningsavtale
  3. Ha gjennomført agilitykurs hos Himles Hundeskule eller få godkjent fra Himles Hundeskule at man tidligere har gått agility og dermed har kunnskap til å trene agility sikkert nok.

Det er ikke lov å benytte straffbaserte metoder på vår treningsplass

  • Ekvipasjer som har gjennomført nybegynner agilitykurs har ett års gratis trening på plassen med i prisen.
  • Dette er kun en treningsbane. Dette er IKKE et sted hvor hunden kan få løpt av seg energi eller leke sammen med andre hunder.
  • Treningsavgift gjelder kun i perioden 15. april – 1. oktober. Vi tar forbehold om snø. Hvis banen er ute etter 1. oktober, er det fremdeles lov å trene.
  • Det er ikke lys på banen.
  • Man forplikter seg til å følge oppdaterte regler.

KONTAKT OSS

Klaseigutua 70, 2074 Eidsvoll Verk
906 28 544
post@himleshundeskule.no