VILKÅR / REGLER TRENING

Ekstraordinære regler

§ Smittevernsregler fra Staten må til enhver tid følges.

§ Husk å holde avstand

Ordinære regler

§ Av hensyn til andre som ønsker å trene, er det kun lov å være på treningsområdet i maks 2 timer om gangen. Ønsker man trene mer samme dag, må man forlate området og komme tilbake etter minimum 2 timer.

§ Det er ikke tillatt å gå inn på banen med hund hvis noen andre trener. Da må du gå inn på banen uten hund og evt avtale med den som er der først om dere skal bytte på å trene.

§ Treningsavgift skal være betalt før du går inn på agilitybanen

§ Treningsavtale skal være signert før du går inn på agilitybanen

§ Agilitybanen er åpen fra kl 9 – 21 alle dager (i sesongen), med unntak av kurs osv

§ Ved ekstraordinære hendelser (som for eksempel sykdom på hunder eller mennesker, større vedlikehold av området osv) så er det ikke rett på tilbakebetaling av treningsavgift

§ Ikke ha hunden løs på inngjerdet område hvis det er andre der

§ Luft hunden utenfor inngjerdet område

§ I båndtvangsperioden skal alle ha hunden sin i bånd når de lufter hunden langs veien eller i skogen i nærheten

§ Plukk opp etter hunden din, og deg selv – forlat banen slik du ønsker å finne den

§ Alle skal være hjelpsomme og hyggelige mot andre mennesker og hunder – vis hensyn

§ Ta vare på utstyr og gi beskjed om noe skulle bli skadet

§ All trening er på eget ansvar

§ Himles Hundeskule forbeholder seg retten til å vise vekk ekvipasjer om nødvendig

§ Ha kontroll på hunden din og vis hensyn til naboer. Dette innebærer også at hunder ikke skal luftes på naboenes jorder. Dersom klage, henvis videre til Himles Hundeskule

§ Mat skal ikke ligge «ubevoktet» på benk, bord osv

§ Tisper med løpetid (tom min 2 uker etter de har «stått») må ha på tispetruse når de er i treningsområdet

§ Når skiltet med «Ikke flytt på hindre» er hengt opp, er det forbudt å flytte på hindre eller nummer. Det er kun lov å flytte på høyden til hopp ol.

§ Området er kameraovervåket

§ De som ikke følger treningsreglene, risikerer å bli bortvist fra banen på livstid. Det gis ingen refusjon av betalt treningsavgift

§ Alle har ansvar for at reglementet blir fulgt når de er på trening

§ Blir det oppdaget at noen trener uten å ha betalt treningsavgift, blir det ilagt en tilleggsavgift på kr 500. Både tilleggsavgiften og treningsavgiften må være betalt før neste trening. Skjer ikke dette, risikerer utøveren å bli bortvist fra banen på livstid

§ Det er ikke lov å bedrive opplæring av andre ekvipasjer som ikke har gått på kurs hos Himles Hundeskule på Hundeskulen sitt område

§ Det er ikke lov å ha med seg gjester som skal trene på Hundeskulen sitt område hvis ikke:
a) Dette er avtalt på forhånd med Himles Hundeskule
b) Gjesten må signere treningsavtale før de går inn på treningsområdet
c) Gjesten må betale drop-in avgift (hvis ikke annet er avtalt med Himles Hundeskule)

§ Dette er kun en treningsbane. Dette er IKKE et sted hvor hunden kan få løpt av seg energi eller leke sammen med andre hunder.

§ Alle utøvere er forpliktet til å følge den til enhver tid siste versjon av treningsreglementet.

KONTAKT OSS

Klaseigutua 70, 2074 Eidsvoll Verk
906 28 544
post@himleshundeskule.no